Rozpúšťadlové a PU lepidlá, čističe

Kontaktné a dvojzložkové lepidlá pre výrobu a servis. Čističe pre prípravu spájaných plôch pred lepením alebo tmelením výrobkami SABA, na odmastenie tmelených a lepených spojov.

saba primer 4518 mSABA Primer 4518 je 1-komponentný aktivátor. SABA Primer 4518 je väčšinou používaný na vylepšenie priľnavosti na syntetické materiály.

sabaprimer 760 mSABA Primer 760 je čierny jednokomponentný primer pre sklo, keramické a syntetické okná.

sabaspray fr av mSabaspray FR AV je striekateľné a roztierateľné lepidlo na báze horľavých rozpúšťadiel.

saba cleaner 48 mSABA Cleaner 48 je jednokomponentný horľavý čistiaci prostriedok pre prípravu lepených plôch.

sabapur 510 mSabapur 510 je viacúčelové dvojkomponentné lepidlo na polyuretánovej báze.

activator saba 9400 mSABA Activator 9707 je jedno komponentný čistiaci a aktivačný prostriedok pre prípravu spájaných plôch pred lepením alebo tmelením výrobkami SABA.

sabapur 500 mSabapur 500 je dvojkomponentné reaktívne lepidlo bez rozpúšťadiel na na polyuretánovej báze.

primer saba mSABA Primer 9002 je jednokomponentný čistiaci a aktivačný prostriedok pre prípravu spájaných plôch pred lepením alebo tmelením výrobkami SABA.

saba cleaner22 mSABA Cleaner 22 je jedno komponentný horľavý rozpúšťadlový čistiaci prostriedok pre prípravu lepených plôch. SABA Cleaner 22 je predovšetkým vhodný pre riedenie horľavých chloroprénových a rozpúšťadlových lepidiel a na odmastenie tmelených a lepených spojov.