Popis:
SABA Cleaner 48 je jednokomponentný horľavý čistiaci prostriedok pre prípravu lepených plôch. Obsahuje heptan, methylcyclohexan. SABA Cleaner 48 je predovšetkým vhodný pre riedenie horľavých chloroprénových a rozpúšťadlových lepidiel a na odmastenie tmelených a lepených spojov.

Špeciálne vlastnosti:

 • nezanecháva žiadne škvrny na povrchu
 • rýchle odparenie
 • bez silného zápachu
 • vhodné pre odmastenie povrchov pred tmelením a lepením

Metóda použitia:
Aplikovateľné štetcom alebo čistou papierovou utierkou nezanechavajúcou stopy vláken, ktoré musia byť čisté,suché a bez prachu a mastnoty.

cleaner saba 48

Balenie:

Balenie 1 liter - Plechovka 6 litrov - Plechovka 30 litrov - Plechovka 200 litrov – sud
Obsah 0,71 kg 4 kg 20 kg 142 kg

Farba  transparentná 
Číslo mater.  100193

Technické dáta:

 • Viskozita pri 230C: 10 mPa.s
 • Hustota: 710 kg/m3
 • Čas na odvetranie: 5 minút
 • Spotreba: 40 g/m2 v závislosti od substrátu
 • Teplota pri práci: minimum + 15°C
 • Teplota skladovania: minimum + 5°C, maximum +30°C 
 • Doba spotrebovania: 12 mesiacov pri zatvorenom stave

Bezpečnostné opatrenia:
K dispozícii na požiadanie je bezpečnostná karta produktu.